Понеділок
22.10.2018
05:19
Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Домашне хозяйство

Добавки до рациону кролив
На інтенсивність росту кролів позитивно впливає додавання до стандартного комбікорму хлориду хрому і лізин-протеїнової добавки.

В останні роки встановлено важливу роль хрому в життєдіяльності тварин. З метою визначення впливу хлориду хрому і лізин-протеїнової добавки у раціоні кролів на трансформацію поживних речовин в продукцію та фізіолого-біохімічні процеси в організмі було проведено дослідження на кролях породи сірий велетень. Кролів поділили на три групи самців (контрольну і дві дослідні) по 4 тварини у кожній. Кролям контрольної (К) групи згодовували стандартний гранульований комбікорм та лугове сіно, 1-ї дослідної (І—Д) групи — цей же комбікорм із введенням у раціон добавки хрому в кількості 300 мкг/кг маси комбікорму у формі СгСІ х 6 Н20; тварини 2-ї дослідної (ІІ—Д) групи отримували раціон аналогічний групі І—Д з додатковим введенням лізин-протеїнової добавки з розрахунку 7г/кг комбікорму. Утримання кролів було кліткове, доступ до кормів і води — необмежені. Дослід тривав 52 доби: підготовчий період — 10 діб, дослідний — 42 доби.

Тварин у групи формували у 80-добовому віці. Зразки крові для біохімічних досліджень відбирали з крайової вушної вени у підготовчий період на 90-ту добу і в дослідний—на 118-ту і 132-гу доби життя. У крові визначали кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, загального білка, активність аспартат-амінотрансферази (АсАТ) і аланін-амінотрансферази (АлАТ), вміст вітамінів А і Е, циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), молекул середньої маси (МСМ). У вказані періоди шляхом зважування контролювали ріст і розвиток тварин контрольної та дослідних груп і визначали показники маси тіла та середньодобових приростів.

Результати досліджень показали перевагу в інтенсивності росту тварин 1-ї і 2-ї груп порівняно з контролем (табл. 1). Зокрема, у 90-добовому віці маса тіла кролів усіх груп суттєво не відрізнялася. Однак на 118-ту і 132-гу доби життя у тварин 1-ї дослідної групи відзначено тенденцію до зростання маси тіла порівняно з контролем. У кролів 2-ї дослідної групи на 28-му і 42-гу доби спільного згодовування хрому і лізин-протеїнової добавки маса тіла була відповідно вищою на 6,7 і 7,5% порівняно з контролем.

Загальний приріст маси тіла та середньодобові прирости кролів 1-ї дослідної групи були дещо вищими порівняно з тваринами контрольної групи і корелювали за періодами досліджень з масою тіла кролів, що може вказувати на інтенсифікацію процесів білкового обміну під впливом хлориду хрому. Це підтверджують вищі показники концентрації білка й активності амінотрансфераз у крові кролів 1-ї групи порівняно з контрольною.

Найвищі показники приросту маси тіла відзначено у кролів 2-ї дослідної групи. Зокрема, на 118-ту добу життя приріст маси тіла та середньодобові прирости перевищували на 26,2%, а на 132-гу добу на 113,6% аналогічні показники кролів контрольної групи. У літературі існують відомості, що під впливом хрому посилюються синтетичні процеси в м'язовій тканині. Зокрема, добавки хрому вводяться спортсменам як анаболік для збільшення маси м'язової тканини. Очевидно, згодовування хрому і лізин-протеїнової добавки кролям впродовж 42 діб позитивно впливало на обмін білків та сприяло кращій трансформації поживних речовин корму в продукцію.

Результати гематологічних досліджень показали, що за умов згодовування кролям хлористого хрому в кількості 300 мкг/кг комбікорму та його поєднання з ліпротом у крові відзначено незначне зниження кількості еритроцитів та тенденцію до зростання концентрації гемоглобіну впродовж усього періоду дослідження (табл. 2). Отримані результати можуть вказувати на несуттєвий вплив даної кількості хрому та його поєднання з ліпротом у раціоні кролів на гемопоетичну функцію їх організму.

З результатів досліджень видно, що згодовування кролям хлориду хрому та лізин-протеїнової добавки сприяло зростанню у їх крові концентрації загального білка як на 28-му, так і на 42-гу добу згодовування добавок порівняно з контролем. Це свідчить про посилення в організмі дослідних тварин обмінних процесів, які взаємопов'язані із транспортуванням проміжних метаболітів та мікроелементів в органи і тканини.

Аналогічні тенденції відзначено в інших показниках обміну білків, зокрема, аланінта аспартатамінотрансферази. Саме цим ферментам належить провідна роль у процесах трансамінування амінокислот. Результати досліджень засвідчили, що згодовування хрому та його поєднання з лізин-протеїновою добавкою у раціоні супроводжувалося змінами активності ферментів АсАТ і АлАТ у крові кролів впродовж дослідного періоду порівняно з контролем. За період дослідження спостерігали тенденцію до збільшення активності АлАТ і АсАТ в крові кролів усіх груп, яке найбільше було виражене у тварин 1-ї дослідної групи. Збільшення процесів білкового обміну в крові кролів можна пояснити інтенсивнішим їх синтезом під впливом інсуліну, через поліпшення зв'язувальної здатності цього гормону з рецепторами клітин за допомогою пептиду хромодуліну, до складу якого входить тривалентний хром.

Життєдіяльність кролів значною мірою залежить від забезпеченості їх організму вітамінами, особливо ретинолом і а-токоферолом. Це зумовлено комплексною дією вказаних вітамінів на фізіологічні функції і обмін речовин в організмі кролів. Результати досліджень показали, що згодовування кролям 1-ї дослідної групи протягом 28 діб хлориду хрому в кількості 300 мкг/кг комбікорму сприяло зростанню у плазмі крові вмісту ретинолу на 16,6% (Р<0,05) та ос-токоферолу на 19,05% (Р<0,001) порівняно з контролем.

На 42-ту добу згодовування добавки зберігається тенденція до вищого вмісту вітаміну А в крові кролів дослідних груп і відмічено вірогідно вищий рівень а-токоферолу на 12,0% (Р<0,05). Менше виражені різниці цих показників спостерігалися у кролів 2-ї групи. Очевидно, що за короткотривалого згодовування добавок саме хлорид хрому сприяє кращому балансу в організмі кролів вказаних вітамінів, що можна пояснити антиоксидантною дією ретинолу і а-токоферолу, завдяки чому зменшується використання цих вітамінів у знешкодженні вільних радикалів.

Хром є одним з мікроелементів, які впливають на функціональну активність імунної системи та збільшують стійкість тварин до захворювань. Проте функціональна відповідь організму на надходження цього елемента може бути різною. Для визначення імунобіологічної здатності організму кролів досліджували вміст циркулюючих в плазмі крові імунних комплексів і молекул середньої маси. Концентрація МСМ у крові кролів усіх груп у підготовчий період була близькою і сягала 0,504-0,509 г/л. Упродовж досліду спостерігалася тенденція до вищої концентрації МСМ у крові кролів 1-ї і 2-ї дослідних груп. Так, на 28-му добу в крові тварин дослідних груп концентрація циркулюючих імунних комплексів була вищою відповідно в 1,2 раза (І—Д) та вірогідно вищою в 1,37 раза (II—Д). Підвищення концентрації ЦІК та МСМ в крові може свідчити про коригувальний вплив добавок на стан імунної системи та метаболічну активність організму кролів.

Отримані результати досліджень дають підставу стверджувати про позитивний вплив короткотривалого згодовування хлориду хрому в кількості 300 мкг/кг комбікорму та його поєднання з лізином в раціоні кролів на їх організм.
Категорія: Домашне хозяйство | Додав: Anatolij (13.01.2012)
Переглядів: 1300 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: